Uttalande om migrationspolitiken

Uttalande om migrationspolitiken FN larmar om ett försämrat läge i Afghanistan. Röda korset drar tillbaka all sin verksamhet från landet. Utrikesdepartementet har sedan länge avrått från resor till Afghanistan. Men den svenska migrationspolitiken har inte anpassats till de förändrade förhållandena, utan det sker avvisningar till detta land. Det är särskilt allvarligt när det gäller ungdomar. Förfarandet bäddar för en humanitär katastrof som får politiska återverkningar för oss socialdemokrater.
2017-03-25

Till Partistyrelsen

Uttalande om migrationspolitiken

Inför partikongressen 2017 vill Socialdemokraterna i Haninge vid årsmötet 25 mars 2017 göra följande uttalande om migrationspolitiken.

FN larmar om ett försämrat läge i Afghanistan. Röda korset drar tillbaka all sin verksamhet från landet. Utrikesdepartementet har sedan länge avrått från resor till Afghanistan. Men den svenska migrationspolitiken har inte anpassats till de förändrade förhållandena, utan det sker avvisningar till detta land. Det är särskilt allvarligt när det gäller ungdomar. Förfarandet bäddar för en humanitär katastrof som får politiska återverkningar för oss socialdemokrater.

Stora grupper i vårt samhälle är på väg ut ur tilliten till politiken och det gäller inte enbart de skyddsbehövande. Det gäller i hög grad nu också lärare, gode män, behandlingspersonal, socialarbetare och volontärer i frivilligorganisationer.

Vi måste ta ansvar för den flyktinginvandring som skedde tidigare. Det gäller inte minst ungdomar från t.ex. Afghanistan. SD växer när övriga partier faller undan för dem. Partier som är rakryggade vinner!

Vi menar att

  • Omflyttning inom landet av ensamkommande barn och unga ska normalt inte ske
  • Utvisningar av ensamkommande barn och unga bör inte ske i nuvarande situation
  • Barnperspektivet måste råda även i dessa fall

 

Socialdemokraterna i Haninge

Jan Andersson, ordförande

 

Uttalande