Utvecklingsdag medlemmar och förtroendevalda

5 juni kl. 09:00 – 13:00 träffas vi alla via Zoom.

Ett varmt välkommen till Socialdemokraterna i Haninges utvecklingsdag för alla våra medlemmar och förtroendevalda.

 

09:00 Jan Andersson hälsar alla välkomna

Marcus kan berättar om särskilt viktiga händelser framöver

 

09:05-9:35 Fredrik Sirberg pratar om fack-politisk samverkan/strategi på distriktsnivå

Under denna tid kan det tas frågor i slutet.

 

9:35-10:00 Haninges fack-politiska samverkan

Berättar om facklig politisk samverkan i Haninge och arbetet med Mål och Riktlinjer från årsmötet.

 

10:00 – 10:15 Breakout-rooms

 • Hur stärker vi den fack-politiska samverkan?
 • Diskutera betydelsen av ett nära samarbete med fackföreningsrörelsen.

 

10:15-10:30 Helgruppsdiskussion ifrån grupprummen.

 

10:30-10:40 Paus

 

10:40 – 11:20 Politikutveckling

8 grupper får 5 minuter vardera – 40 minuter totalt.

 • Kommunens ekonomi
 • Näringsliv och stadsutveckling
 • Rädda miljön, hållbarhet
 • Utbildning
 • Kultur, fritid, idrott
 • Social och äldreomsorg
 • Trygghetsfrågor
 • Utveckling i Brandbergen och Jordbro

Grupperna redovisar kort punkter från valprogrammet 2018 samt vilka förändringar i punktform som politikutvecklingsarbetet lett fram till. Punkter från valprogrammet 2018 per politikområde framgår av bilagan i Medlemsbrevet. 

 • Central fråga: Vilken inriktning föreslås sedan valplattformen 2018?

 

11:20-11:50 Gruppdiskussion politikutveckling

Breakout-rooms:

 • Hur relevant och begripligt är innehållet?
 • Vad saknas och behöver utvecklas?

 

11:50-12:15 Helgruppsdiskussion från breakout-rooms grupperna

 

12:15-12:30 AK: Kommunikation, kampanj och medlemsansvarig berättar om sina respektive uppdrag, att alla kan kontakta er direkt. 5 minuter per grupp.

 

12:30 – 13:00 Buffert

 

13:00 avslutning

 

 

Möteslänk hittas i Medlemsbrev 2021-05-13, eller kontakta ombudsman Marcus