Vi väljer satsningar på Haninges vårdcentraler framför dyra privatiseringar

Den senaste tiden har det blivit tydligt att vi har en vårdkris i Region Stockholm. Den ansträngda situationen på akutmottagningarna kräver ett stopp för sjukhusens massvarsel och anställningsstopp men även att vårdcentralerna byggs ut. Därför satsar vi nu 6 miljoner på vårdcentralerna i Haninge.

Vårdcentralerna i länet har under en lång tid varit underfinansierade. Detta har lett till svårigheter att få tid när man behöver vård, att få Stockholmare har en fast läkarkontakt och att vården för de svårast sjuka såsom multisjuka äldre och personer med psykisk ohälsa ofta blivit lidande.

Endast 6 av 10 Stockholmare anger att de har förtroende för vårdcentralerna. När man inte kan vara trygg i att få den vård man behöver på sin vårdcentral söker sig många till de redan ansträngda akutmottagningarna. Detta leder till än längre vårdköer på sjukhusen. Ska vi vända denna utveckling måste vi satsa på både vårdcentralerna och sjukhusen. Det moderatledda styret pekar ofta på att det inte finns resurser för att satsa på vårdcentralerna. Det stämmer inte. I vårt budgetförslag visar vi att det går att tillföra resurser till både sjukhusen och vårdcentralerna, om man vågar prioritera.

Vi väljer därför bort dyra privatiseringsexperiment, med fri etableringsrätt för mottagningar på stan, som 2018 gav en merkostnad för skattebetalarna på över 2 miljarder kronor. Genom detta kan vi tillföra omkring 6,3 miljoner kronor till vårdcentralerna i Haninge. Utöver detta satsar vi 500 miljoner på länets sjukhus.

För att vården ska vara jämlik vill vi särskilt öka resurserna till vårdcentraler i områden där vårdbehoven är stora. Detta står i skarp kontrast till moderatstyret som genom kraftigt höjda vinstkrav, tvingar de offentligt drivna vårdcentralerna till besparingar på drygt 20 miljoner. För vårdcentralerna i Haninge innebär detta besparingskrav på 1,4 miljoner. Vi väljer istället investeringar i vården för de svårast sjuka, framför fler dyra privatiseringsexperiment.

Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande Haninge

Talla Alkurdi, regionråd i opposition med ansvar över hälso- och sjukvårdspolitiken i Region Stockholm