Viktigt meddelande från kommunstyrelsens ordförande

Jag tänker nu vända mig direkt till dig som bor, verkar eller vistas i Haninge för att berätta om hur vi agerar mot Coronaviruset. Vi befinner oss nu i ett allvarligt läge som kommer att påverka oss alla för en lång tid framöver.

Låt mig börja med att säga att vår grundinställning är att vi kommer klara det här tillsammans, även om det kan bli svårt. Flera åtgärder har redan vidtagits som påverkar vardagslivet för många människor, och vi behöver alla vara inställda på att fler sådana beslut kommer att följa.

I det läge som nu råder är det har vi alla ett individuellt ansvar att följa de råd som gäller, och vara särskilt varsamma om våra äldre, och de som tillhör en riskgrupp. Vi behöver alla göra det vi kan för att begränsa smittspridningen.

Jag vill också skicka en hälsning till våra hjältar som står redo inom sjukvård, omsorg och hemtjänst. Vi ska göra det vi kan för att hjälpa och stötta er i ert arbete.

Kommunens verksamhet är oerhört viktig för att vårt samhälle ska fungera, vår inriktning kommer därför vara att hålla verksamheterna igång. Självfallet följer vi utvecklingen noggrant, och planerar för ett förändrat läge med nya rekommendationer från myndigheter och regering.

Haninge kommun har vidtagit ett flertal åtgärder, stora som små, från det att rapporter om Coronaviruset började komma:

• Vi har säkrat våra informationsvägar, både internt och på kommunens hemsida

• Vi har beslutat oss för att stoppa eller skjuta på alla större event i kommunen

• Vi har infört besöksförbud på våra vård- och omsorgsboenden och träffpunkter för äldre

• Vi planerar hela tiden för ett förändrat läge utifrån myndigheters och våra egna bedömningar

De viktigaste åtgärderna är dock det som vi alla hjälps åt med:

• Har du minsta förkylningssymptom – håll dig hemma

• Tvätta händerna ofta och noggrant• Är du över 70 år eller om du tillhör en riskgrupp – håll dig hemma och undvik att göra resor som inte är ytterst nödvändiga

Det här är en situation som vi inte har varit med om förut. Samtidigt ser vi runt om i kommunen ett starkt samhälle, där folk sätter upp lappar i trappuppgångar och på anslagstavlor, och erbjuder sig att hjälpa till och handla mat till grannar och medmänniskor.

Låt oss nu fortsätta hjälpas åt i denna tuffa tid, och kraftsamla kring det som är viktigt. Det handlar om solidaritet och ansvar i praktiken. Här kan du som Haningebo göra en stor skillnad och insats.

Ni kommer under den närmaste tiden att få olika typer av information och höra rykten. Här vill jag vädja till er att bara dela säkra källor, och undvika ryktesspridning.

Vi står med all säkert inför nya utmaningar på vägen framåt. Vi kommer att ta oss an detta med ödmjukhet och respekt, och Haninge kommer att klara denna prövning – och det gör vi tillsammans.

Tack för att du har lyssnat, och sprid gärna meddelandet. Hjälps åt och ta hand om varandra.

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande

https://www.haninge.se/aktuellt/sa-arbetar-haninge-kommun-mot-coronaviruset/