Från Haymarket till Charlottesville

  • 25 mars - 20:00
  • Gamla Nynäsvägen 8, 136 47 Haninge

 – USA:s arbetarrörelse under attack.

Jan-Ewert Strömbäck författare till böckerna om Folke Fridell och Mary Andersson: 25:mars 2019

Välkommen till ännu ett möte på Vegabaren arrangerat i facklig politisk samverkan mellan Byggsossen och Byggnads med ABF.

Politikutveckling när den är som bäst.

Ta med dig en vän.