Medlemsmöte 26 november

  • 26 november 18:30 - 20:30

Nästa medlemsmöte behandlar motioner som skrivits av medlemmar och S-föreningar. Vidare behandlar mötet kommunala gruppens arbete av tidigare antagna motioner. Dessutom ska val göras till en ersättarplats i Södertörnsupphandlingsnämnd.

Medlemsmötet kommer att behandla två olika typer av motioner:

Motionerna som är ställda till arbetarekommunen kan behandlas på något av följande sätt:

  • Bifall, vilket betyder att förslaget i motionen ska genomföras.
  • Besvarad, vilket betyder att förslaget i motionen redan är tillgodosett.
  • Avslag, vilket betyder att förslaget i motionen inte kommer att genomföras.

Motionerna som är ställda till partidistriktets kongress ska Arbetarekommunen yttra sig över. Motionerna kan behandlas på något av följande sätt:

  • Antas som Arbetarekommunens egen, vilket betyder att arbetarekommunen ställer sig bakom motionen.
  • Skickas som enskild, vilket betyder att Arbetarekommunen inte kan ställa sig bakom motionen.

Länk, handlingar och dagordning till mötet skickas ut per mejl till samtliga medlemmar i Arbetarekommunen. Om du inte har fått något mejl eller behöver byta kontaktuppgifter gör du det genom att mejla [email protected]

Ännu inte medlem? Det blir du här