Medlemsmöte om skolan och Torvalla

  • 19 april - 21:30
  • Runstensvägen 38

Välkommen till ett extra medlemsmöte som kommer att ta upp följande frågor:

  • Skolsituationen i Handen. Antalet platser för elever i Handen behöver utökas och frågan är var de nya lokalerna ska ligga. Hur ska dessa nya lokaler utformas för att utgöra bra studiemiljöer? Maria Fägersten, ordförande i Grund- och förskolenämnden och Göran Svensson, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden och ansvarig för lokalförsörning redovisar de alternativ som föreligger. Därtill medverkar tjänstemän från utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Mötet är till för att utforma partiets principiella politk som rör skollokaler.
  • Ett nytt Torvalla. Göran Svensson redovisar utvecklingen av Torvallaområdet med nya idrottsanläggningar och bostäder för partiets ställningstagande.
  • Fyllnadsval ersättare Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt vice ordförande för Samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde.

Före dessa tre punkter kommer Olle Jirving 18.00 att visa bilder från sin resa till Tanzania nyligen.