Motionsskrivarkväll

Hösten 2020 är en motionsskrivarhöst!

Sedvanligt behandlar Socialdemokraterna i Haninge motioner som inkommit till Arbetarekommunen och nästa års distriktsårskongress vid medlemsmötet i slutet av november. Utöver detta kommer vi dessutom att behandla motioner till Partikongressen 2021.

Den sista dagen för enskilda medlemmar och S-föreningar i Haninge AK att skicka in motioner till Arbetarekommunen, Distriktsårskongressen 2021 och Partikongress 2021 är 1 november.

En motion bör skrivas koncentrerat och kortfattat och bör endast behandla ett ämne. Men vilka är nycklarna till att skriva en motion på bästa möjliga sätt och vilka fällor bör man undvika?

Detta tar vi fasta på i genom att bjuda in alla medlemmar i Arbetarekommuen till en motionsskrivarkväll tillsammans med Arbetarekommunens studieledare Barbro Nordgren och Ann-Christine Erlandsson, gruppledare i Grund- och förskolenämnden.

Kvällen kommer att behandla:

  • Vår organisation och påverkansmöjligheter
  • Att skriva motion – konkreta tips

Träffen sker digitalt genom videoverktyget Zoom 27 oktober kl 18.00-20.00.

Anmäl dig ditt deltagande till [email protected] ,senast 26 oktober.

Länk till mötet skickas anmälda deltagare skickas dagarna innan motionsskrivarkvällen.