Remissvar valprogram

15 januari

I Medlemsbrev 2021-09-22 hittar du utkast till valprogrammet inför valrörelsen 2022.

Programmet fastställs under vårt årsmöte 26 mars.

Fram till och med 15 januari kan medlemmar och föreningar inkomma med synpunkter på programmet.

facebook Twitter Email