Remissvar valprogram

  • 15 januari

I Medlemsbrev 2021-09-22 hittar du utkast till valprogrammet inför valrörelsen 2022.

Programmet fastställs under vårt årsmöte 26 mars.

Fram till och med 15 januari kan medlemmar och föreningar inkomma med synpunkter på programmet.