Kompetenslyft för äldreomsorgen

Sveriges demografiska utveckling med allt fler äldre ställer höga krav på vår välfärd. Under förra mandatperioden påbörjade regeringen ett omfattande arbete för att stärka svensk äldreomsorg. De generella statsbidragen har höjts för att öka kvalitén i välfärden. Ett investeringsstöd för fler äldreboenden har införts och satsningar har gjorts för att öka bemanningen och stärka kompetensen…

Läs mer

Sommarhälsning och några reflektioner

Årsmöte 2020. Ett stort tack till alla som deltog i vårt digitala årsmöte igår 25 juni. Det gick ju riktigt bra. Alla nödvändiga beslut blev fattade och sammantaget med dialogmötet i måndags kunde också de flesta frågeställningar bli bra belysta. Tack också till våra funktionärer som såg till att årsmötet gick att genomföra. Tvärsäkerhetens eller…

Läs mer

Årsmöte genomfört – trots allt

Digitalt årsmöte genomfördes 25 juni med näringslivsminister Ibrahim Baylan som gästande talare. Alla nödvändiga beslut blev fattade under mötet som för första gången skedde i digital form. De val till uppdrag i Arbetarekommunen som förrättades vid årsmötet är listade nedan.

Ett stort tack till alla som deltog i vårt digitala årsmöte igår 25 juni. Det gick ju riktigt bra. Alla nödvändiga beslut blev fattade och sammantaget med dialogmötet i måndags kunde också de flesta frågeställningar bli bra belysta. Tack också till våra funktionärer som såg till att årsmötet gick att genomföra. Årsmötet fattade sedvanligt en…

Läs mer

Första Maj-tal Meeri Wasberg

Idag är det 130 år sedan som de första demonstrationerna i Sverige för 8 timmars arbetsdag ägde rum på 19 olika platser i Sverige. Varje år sedan dess har tiotusentals människor samlats runt om i vårt avlånga land för att fira arbetarrörelsens stora högtidsdag, Första Maj. Och det här året är faktiskt inget undantag. Fastän…

Läs mer
facebook Twitter Email