Viktigt meddelande från kommunstyrelsens ordförande

Jag tänker nu vända mig direkt till dig som bor, verkar eller vistas i Haninge för att berätta om hur vi agerar mot Coronaviruset. Vi befinner oss nu i ett allvarligt läge som kommer att påverka oss alla för en lång tid framöver. Låt mig börja med att säga att vår grundinställning är att vi…

Läs mer

Arbetarekommunens årsmöte skjuts fram

Arbetarekommunens årsmöte, som skulle ha ägt rum 28 mars skjuts fram till maj eller juni 2020. AK-styrelsen har beslutat detta mot bakgrund av Cononaviruset och de rekommendationer som myndigheterna lämnar. Ett flertal andra arbetarekommuner har fattat motsvarande beslut. Genom beslut i Partistyrelsen och av partisekreteraren finns formella möjligheter att skjuta upp årsmöten. AK-styrelsen återkommer senare…

Läs mer

Vi väljer satsningar på Haninges vårdcentraler framför dyra privatiseringar

Den senaste tiden har det blivit tydligt att vi har en vårdkris i Region Stockholm. Den ansträngda situationen på akutmottagningarna kräver ett stopp för sjukhusens massvarsel och anställningsstopp men även att vårdcentralerna byggs ut. Därför satsar vi nu 6 miljoner på vårdcentralerna i Haninge. Vårdcentralerna i länet har under en lång tid varit underfinansierade. Detta…

Läs mer

Medlemsutbildning 2020

Alla medlemmar i Socialdemokraterna har rätt till en medlemsutbildning. Den erbjuds alla nya medlemmar men passar även utmärkt för dig som varit medlem en längre tid och vill fräscha upp dina kunskaper. Vi arrangerar medlemsutbildningen lokalt i Haninge med start i februari, den går under tre lördagar i vår partilokal i Handenterminalen 4 plan 9.

Utbildningen lämpar sig väl för dig som är ny medlem i partiet eller för dig som varit medlem länge och vill förnya dina kunskaper om partiet. Här får du information om: – Hur du kan vara aktiv och påverka politiken – Vår historia – varför Socialdemokratin finns – Vår ideologi och våra värderingar Medlemsutbildningen är…

Läs mer
facebook Twitter Email