Medlemsmöte 1 februari kl. 18:00 – inspel kommunala budgeten

Dela med dig av dina önskade budgetanslag på vårt medlemsmöte!

Den 1 februari klockan 18:30 till cirka 20:00 anordnas ett digitalt medlemsmöte för medlemmar i Haninge Arbetarekommun.  Medlemsmötet sker i samband med kommunfullmäktigegruppen som inleds 18:00 dit även medlemmar är välkomna. Syftet med medlemsmötet är att medlemmar ska komma med inspel till den kommande kommunala budgeten samt få insyn i budgetarbetet och den kommande budgetprocessen….

Läs mer

Medlemsmöte 21 januari kl. 18:00 – kyrkopolitiskt fokus

Välkommen till vårt digitala medlemsmöte den 21 januari!

Den 21 januari klockan 18:00 till cirka 20:00 anordnas ett digitalt medlemsmöte för medlemmar i Haninge Arbetarekommun.  Medlemsmötet gästas av Jesper Eneroth och Wanja Lundby-Wedin. Under medlemsmötet sker val till distriktsårskongressen samt val till stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Även möjlighet till att lyfta övriga frågor.  Handlingar och mötesinbjudan till zoom-mötet har skickats till alla medlemmar som…

Läs mer

RÄDDA Vårdguiden 1177!

Det kritiserade nätläkarbolaget KRY vill köpa upp Vårdguiden 1177 i Region Stockholm. Regionens egen vårdrådgivning kan komma att hanteras av en stor enskild privat vårdgivare. KRY har kritiserats för att ha använt sig av tvivelaktiga metoder för att få tiotusentals relativt friska patienter att lista om sig till dem. På så sätt ökar bolaget den…

Läs mer

En Julhälsning till medlemmar 2020

Än en gång nalkas julen och vi vill önska er stor glädje under dessa dagar. Snart är vi mitt uppe i julförberedelserna. Det brukar vara intensivt – men detta år ändå helt annorlunda med pandemins sociala distans. Men helgen kommer förhoppningsvis också att innebära vila, som skapar ny kraft, livs- och arbetsglädje.

Ett stort tack till er alla för goda insatser i föreningar och arbetarekommun samt i kyrko- och kommunpolitiken i Haninge.  Som socialdemokrater är vår gemensamma uppgift att vara närvarande i vardagen för att förbättra för människor i vår kommun. Vi vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika…

Läs mer
facebook Twitter Email