Dags att satsa på sjukvård i offentlig regi

Ett debattinlägg från fyra styrelseledamöter i Vendelsöföreningen som bygger på Arbetarekommunens motion om sjukvården finns på webbplatsen Folkhemmet-opinion, även Aktuellt i Politiken.

Dags att satsa på sjukvård i offentlig regi I M-styrda Region Stockholm har nedskärningarna inom sjukvården kombinerats med misslyckande marknadsexperiment. Låt nästa års val bli en vändpunkt för detta, det skriver styrelsen för Vendelsö Socialdemokratiska förening. Sjukvård i offentlig regi är ryggraden i ett hälso- och sjukvårdssystem med hög kvalitet. Detta har inte minst erfarenheterna…

Läs mer

Medlemsmöte 25/11 motionsbehandling

Den 25 november kl. 18:30 (plats fastställs senare) har Socialdemokraterna i Haninge medlemsmöte

Motionsbehandling till Haninge Arbetarekommun samt motioner till partidistriktets distriktsårsmöte 2022, senast inskickat till Ombudsman Marcus 4 november.

Läs mer

Stora satsningar i Haninge på välfärd, jobb, klimat och trygghet!

Pandemin har visat på styrkan i vår generella välfärd, men också på behov som måste mötas. I höstens budget prioriteras välfärden. Därför får Haninge 19,1 nya miljoner i generella statsbidrag. Äldreomsorgen behöver bli bättre med fler medarbetare och bättre arbetsvillkor, och därför får Haninge kommun nu också 8 nya miljoner för ett utbyggt äldreomsorgslyft, vilket…

Läs mer

Kyrkogruppen i Haninge pastorat

Vi står upp för alla människors lika och okränkbara värde. Gör inte skillnad på människor återfinns i Bibeln. Det är för oss en grundläggande värdering för vårt engagemang i Kyrkan. Socialdemokraternas kyrkogrupp Haninge pastorat  

Läs mer
facebook Twitter Email