Valprogram 2018

I Valprogram 2018 presenterar Socialdemokraterna i Haninge sin politik samt sina idéer och tankar inför valet 2018.

Programmet avser perioden 2019 – 2022. Avsnitten ”Våra prioriterade områden”och ”Vår inrikting” som inleder programmet, ger i koncentrerad och prioriterad form en samlad bild av vårpolitiska inriktning. Därefter följer ”Våra värderingar och visioner”, som i huvudsak bygger på vad den socialdemokratiska parti kongressen har beslutat inom detta område. Sedan kommer det ”Kommunala handlingsprogrammet” som avser alla kommunala politikområden. Avsnittet är omfattande och där återfinns de flesta aspekter på vår politik. Vi avslutar med ett avsnitt om Haninge– vår hembygd. Där beskriver vi hur vi ser på Haninge som kommun och de utmaningar vi står inför.I valprogrammet finns höga ambitioner inom många områden. Allt kan inte göras på en gång och vissa frågor är av den karaktären att vi kan se framför oss en successiv utveckling under många år.Valprogrammet omfattar främst inriktningen av vår politik i kommunen,men tar även upp vad vi vill verka för regionalt och nationellt.Innehållet i programmet kan inte ses som absoluta löften, utan handlar om den inriktning av politiken som Socialdemokraterna i Haninge kommer att verka för. Det gäller på alla politiska nivåer.

Valprogrammet hittar du i sin helhet här: Valprogram 2018