Klimat

Haninge kommun, klimat- och miljöpolitiskt program

 

Haninge inspirerar och förverkligar

Haninge kommun strävar efter att vara ledande i klimat- och miljöarbetet och siktar på att ligga i framkant bland Sveriges kommuner för en hållbar stadsutveckling och en god livsmiljö. Helhet, kreativitet och inspiration är ledord i arbetet,där målet är att lämna över en bärkraftig och attraktiv livsmiljö till alla framtida Haningebor och besökare.

klimat-och-miljopolitiskt-program