Kyrkovalet

Stora delar av vårt samhälle har sina rötter i den kyrkliga verksamheten. Det gäller framför allt socknar och kommuner.

Kyrkovalet

Kyrkopolitiskt program 2018 – 2021 och lista kyrkovalet Haninge pastorat valet 2017

Svenska folkkyrkan i takt med tiden

Stora delar av vårt samhälle har sina rötter i den kyrkliga verksamheten. Det gäller framför allt socknar och kommuner. Att tillhöra Svenska kyrkan har under långa tider ansetts vara detsamma som att vara svensk. Landet har varit präglat av en homogen kultur med kyrkan som en stark sammanhållande kraft.

Läs mer