Pressmeddelande: En budget för ett Haninge som ska gå framåt

Socialdemokraterna i Haninge presenterar idag sitt förslag till mål och budget för 2024. Vi har valt att lägga en budget för hela mandatperioden. Ökade räntor och kostnader samt en inflationstakt som vi inte har sett de senaste 40 åren gör att vi måste våga vara långsiktiga för en hållbar och förutsägbar utveckling, för både medborgare och företag i Haninge. Vi presenterar även offensiv på skolan, ökad trygghet och ordning på ekonomin i välfärden.  

–  Haninge behöver satsa mer på skolan, vi vill utöka elevpengen, det behövs mer resurser för att öka lärartätheten, minska ojämlikheten och fler elever ska klara skolan. En av våra viktigaste prioriteringar är också att behålla skolfrukosten. Genom att erbjuda en näringsrik start på dagen kan vi förbättra elevers hälsa, koncentration och studieresultat säger Meeri Wasberg (S), oppositionsråd.  

Utöver satsningar på skolan prioriterar vi även satsningar på ökad trygghet, för att skapa fler jobb och bryta segregationen samtidigt som vi ska ha ordning på ekonomin i välfärden. 

–  Vi måste ta hand om de bakomliggande orsakerna till den ökade gängbrottsligheten. Polisen ska fokusera på den brottslighet som finns men vi måste satsa på att minska nyrekryteringen till gängen. Det gör vi genom att ta ett strategiskt grepp om trygghetsfrågorna där det behövs en tydlig samordning av de kommunala insatserna för att bryta segregationen och stoppa nyrekryteringen till gängen säger Carl Melin (S), oppositionsråd.  

Välfärden får inte bli lidande av den ekonomiska krisen. Vi kommer därför fortsätta anställa fler inom vård och omsorg.  Men med högerkonservativ regering kan vi tyvärr inte räkna med samma stöd vid som vi haft vid tidigare kriser. Det betyder att kommuner som Haninge kommer att få administrera regeringens nedskärningar i välfärden.  

Socialdemokraternas budget i korthet: 

  • Vi höjer elevpengen generellt, exempelvis vill vi höja 11,6 % per elev för årskurs 7-9  
  • Vi vill satsa cirka 45 mnkr direkt i verksamheterna istället för att förvara dem i kommunreserven, detta för att undvika kostnader i onödig byråkrati.     
  • 20 mnkr i insatser för ökad trygghet och mer preventiva insatser  

Inflation och stigande räntor gör att kommunens pensionskostnader ökar med 100 miljoner kronor under 2024, vilket har en stor påverkan på kommunens resultatmål. För att säkra välfärdens verksamheter och samtidigt behålla en nödvändig investeringstakt föreslår Socialdemokraterna därför en oförändrad skattesats och budgeterar för ett resultat om ca 1,5 % under 2024. 

Kontakt:  

Ella Tegsten

Pressansvarig, Socialdemokraterna Haninge  

Här kan du läsa Socialdemokraternas budget för 2024-2027 i helhet!