Utvecklingsdag 10 oktober

  • 10 oktober 9:00 - 12:00

Socialdemokraterna i Haninge fortsätter med den traditionsenliga utvecklingsdagen för medlemmar, (s)föreningar och förtroendevalda. Under de fortsatta rådande omständigheterna sker höstens utvecklingsdag på distans under en lördagsförmiddag via videoverktyget Zoom.

Tema – Politikutveckling

Hösten 2020 tillsätter Socialdemokraterna i Haninge arbetsgrupper för politikutveckling. I ett kortare perspektiv handlar det om att lösa aktuella politiska frågor i Haninge 2020 och 2021. I ett längre perspektiv om att ta fram underlag till ett nytt kommunalpolitiskt handlingsprogram inför valet 2022. Läs mer arbetsgrupperna här

Naturligt tema för utvecklingsdagen är därför politikutveckling. Vi får ta del av en spännande föreläsning med Irene Wennemo, aktuell med boken Politik på riktigt: Handbok för sociala ingenjörer. Irene Wennemo är generaldirektör på Medlingsinstitutet, doktor i sociologi och hon har varit inblandad i genomförandet av många politiska reformer – allt från det första idéstadiet till att få propositioner genom Sveriges Riksdag.

Vår gruppledare i Stadsbyggnadsnämnden Carl Melin har fått en samordnande roll i vårt pågående politikutvecklingsarbete. Carl fördjupar tankarna om arbetet och ger tips på hur man som medlem kan vara med och påverka vår politik idag fram till valet 2022.

Förmiddagen inleds med att vi får lyssna på och samtala med vår inrikesminister Mikael Damberg.

Program

09.00                                  Videomötet görs tillgängligt

09.15                                   Mötesteknik och introduktion

09.30                                  Inledande talare: Mikael Damberg, Inrikesminister

10.30                                   Föreläsning: Irene Wennemo

11.30                                   Vår politikutveckling med Carl Melin, (s)gruppledare SBN.

12.00                                   Reflektion och avslutning

Så deltar du!

  • En länk för att delta på videomötet skickas per mejl till alla medlemmar 2 oktober
  • Klicka på länken i god tid innan mötet och ladda ned Zoom, till dator, mobil eller surfplatta.
  • Klicka på länken igen strax innan mötet börjar.
  • Använd hörlurar och stäng av din mikrofon
  • Preppa med valfritt fika!

Om du inte har fått något mejl eller behöver byta kontaktuppgifter gör du det genom att mejla [email protected].

Ännu inte medlem? Det blir du här

Kontakt eller support för att ansluta till mötet: Nils Bergmark 070 – 054 08 96